Aktualności.


doc 2020-11-16 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie - Apel do hodowców drobiu


doc 2020-11-05 r. - Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

doc 2020-11-05 r. - Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności


doc 2020-11-04 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie - wyznaczenie na 2021r.


doc 2021-10-21 r. - 1 Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

doc 2021-10-21 r. - 2 Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

doc 2021-10-21 r. - 3 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-21 r. - 4 Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego


doc 2021-10-20 r. - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-20 r. - Plan zabezpieczenia biologicznego siedziby stada


2021-08-14 r. - Informacja - EFSA European Food Safety Authority - StopASF


doc 2020-07-28 r. - LINK - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację


2021-07-07 r. - Informacja - BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF


doc 2021-05-28 r. - Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa wielkopolskiego.


doc 2021-05-28 r. - Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w związku z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.


doc 2021-05-24 r. - Wniosek dla Kół Łowieckich o wpis do rejestru


doc 2021-05-14 r. - Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z występowaniem HPAI w Europie


2021-05-13 r. - Informacja - ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików


doc 2021-05-11 r. - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa.


doc 2021-05-11 r. - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


2021-05-11 r. - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE-2021605


doc 2021-05-11 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie w sprawie opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń


doc 2021-03-25 r. - Informacja dla producentów świń


doc 2021-02-17 r. - Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną


doc 2021-01-04 r. - Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2021 r.

doc 2021-01-04 r. - Lista osób wykonujących czynności pomocnicze na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2021 r.


doc 2020-12-07 r. - Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z występowaniem HPAI w Europie


doc 2020-11-25 r. - Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie do hodowców drobiu


doc 2020-11-25 r. - Zasady ochrony drobiu przed chorobą


doc 2020-10-28 r. - Wniosek o sprzedaż świń ze strefy czerwonej do rzeźni

doc 2020-10-28 r. - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w strefie żółtej i czerwonej

doc 2020-10-28 r. - Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do innej siedziby stada

doc 2020-10-28 r. - Wniosek o pozwolenie na zakup świń


doc 2020-06-25 r. - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - informacja dla rolników

doc 2020-06-25 r. - Wymagania weterynaryjne - Rzeźnie rolnicze - informacja dla rolników


2020-04-27 r. - Ogłoszenie - Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kampanii promującej polską żywność - PRODUKT POLSKI


doc 2020-04-20 r. - Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów


doc 2020-04-03 r. - Ogłoszenie - WAŻNE! Dla podmiotów MOL, SB, RHD


doc 2019-12-05 r. - Informacja - ASF


PDF 2019-02-04 r. - Ogłoszenie - Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.


doc 2018-08-16 r. - Ważna informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).


2018-03-07 r. - UWAGA ROLNICY - Nowe zasady bioasekuracji - ASF.


2017-06-13 r. - Ogłoszenie - Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat nowych ognisk ASF - Afrykańskiego Pomoru Świń, zamieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w Polsce - www.wetgiw.gov.pl


doc 2017-04-07 r. - Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu.


pdf 2017-04-07 r. - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


doc Ubój na użytek własny owiec i kóz, zasady zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM)


doc Wysoce zjadliwa grypa ptaków


doc Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


doc Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców


doc Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt poza rzeźnią


doc Ulotka o zasadach podróżowania ze zwierzętami domowymi za granicę


doc Informacja na temat stosowania antybiotyków u zwierząt


doc Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń


doc Informacja o zasadach wzajemnej zgodności - obszar C


doc Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania


doc ASF


doc Informacja na temat wirusa Schmallenberg


doc Ubój zwierząt na użytek własny - podstawy prawne i wybrane najważniejsze informacje