Aktualności


doc 2022-01-19 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 


doc 2022-01-18 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-01-14 - Poradnik "Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji"


doc 2022-01-03 - Aktualna lista wyznaczonych lekarzy weterynarii na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2022 r.


 

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

doc 2022-01-19 - ULOTKA - Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

doc 2022-01-19 - Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności

doc 2022-01-19 - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 

W przypadku podejrzenia stosowania nielegalnych praktyk dotyczących uboju z konieczności zaobserwowane nieprawidłowości proszę zgłaszać do właściwych dla miejsca zdarzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub anonimowo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  pod linkiem:  https://interwencja.wetgiw.gov.pl

Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dostępny jest pod linkiem:  https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/


HPAI

doc 2021-11-16 - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie - Apel do hodowców drobiu

doc 2021-05-28 - Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa wielkopolskiego

doc 2021-05-28 - Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w związku z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.

doc 2021-05-14 - Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z występowaniem HPAI w Europie

doc 2020-11-25 - Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie do hodowców drobiu

doc 2020-11-25 - Zasady ochrony drobiu przed chorobą

doc Wysoce zjadliwa grypa ptaków

pdf 2017-04-07 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

doc 2017-04-07 - Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu


ASF 

doc 2021-10-20 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-08-14 - Informacja - EFSA European Food Safety Authority - StopASF

2021-07-07 - Informacja - BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF

doc 2021-05-11 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie w sprawie opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-05-11 - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE-2021605

doc 2021-05-11 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2020-07-28 - LINK - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację

doc 2019-12-05 - Informacja - ASF

doc 2018-08-16 - Ważna informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF)

2018-03-07 - UWAGA ROLNICY - Nowe zasady bioasekuracji - ASF

doc Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń

doc Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców

doc 2020-10-28  - Wniosek o sprzedaż świń ze strefy czerwonej do rzeźni

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do innej siedziby stada

doc 2020-10-28 - Wniosek o pozwolenie na zakup świń


UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY 

doc 2020-06-25 r. - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - informacja dla rolników

doc 2020-06-25 r. - Wymagania weterynaryjne - Rzeźnie rolnicze - informacja dla rolników

doc Ubój zwierząt na użytek własny - podstawy prawne i wybrane najważniejsze informacje

doc Ubój na użytek własny owiec i kóz, zasady zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM)


PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

doc 2021-10-21 - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-21 - Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

doc 2021-10-20 - Plan zabezpieczenia biologicznego siedziby stada

doc 2021-05-11  - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa


ZIPOD

link do aplikacji https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

Informujemy, że w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

Zgłaszający przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod  

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia "lokalizacji". Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.
 
Zachęcamy do korzystania z powyższego narzędzia.


doc 2021-05-24 - Wniosek dla Kół Łowieckich o wpis do rejestru


doc 2021-02-17 - Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną


2020-04-27 - Ogłoszenie - Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kampanii promującej polską żywność - PRODUKT POLSKI


doc 2020-04-20 - Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów


doc 2020-04-03 - Ogłoszenie - WAŻNE! Dla podmiotów MOL, SB, RHD


doc Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


doc Ulotka o zasadach podróżowania ze zwierzętami domowymi za granicę


doc Informacja na temat stosowania antybiotyków u zwierząt


doc Informacja o zasadach wzajemnej zgodności - obszar C


doc Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania


doc Informacja na temat wirusa Schmallenberg