Aktualności


doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego pasiece w celu przedłożenia w ARiMR


doc 2023-03-31 - Aktualna lista osób wyznaczonych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2023 r.


Wzory dokumentów przemieszczenia dla owiec, kóz, świń, jeleniowatych i wielbłądowatych

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla owiec i kóz

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla świń

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla wielbłądowatych i jeleniowatych


Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji 


Plan bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób

doc 2023-02-15 - Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie 

doc Wzór planu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób

doc Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób 


2023-01-17 ROZPORZĄDZENIE   NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZARNKOWIE z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego


doc 2022-01-14 - Poradnik "Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji"


Lekarze weterynarii z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyznaczeni do badania mięsa na obecność włośni:

♦ lek. wet. Robert BalcerakPołajewo ul. Topolowa 3, 696 040 388

♦ lek. wet. Monika BiernackaTrzcianka ul. Malczewskiego 16, 505 133 363


Zgłoszenie padnięcia zwierząt

doc Wniosek - zgłoszenie padnięcia bydła 

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11.03.2004r. (t.j. z 2020 r. poz. 1421) - "Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz." 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy "kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie z podaniem wymaganych danych:

  • Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
  • Nr kolczyka
  • Data urodzenia
  • Data padnięcia
  • Przyczyna padnięcia
  • Płeć zwierzęcia
  • Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
  • Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer 501 820 379, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku zgłoszenia padnięcia do powiatowego lekarza weterynarii wynikającego z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Powiatowej Komendy Policji w Czarnkowie. 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

doc 2021-10-21 - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-21 - Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

doc 2021-10-20 - Plan zabezpieczenia biologicznego siedziby stada

doc 2021-05-11  - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa


doc 2021-05-24 - Wniosek dla Kół Łowieckich o wpis do rejestru


doc 2021-02-17 - Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną


doc Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


doc Informacja o zasadach wzajemnej zgodności - obszar C