BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


AKTUALNE OFERTY:


doc 2022-05-18 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 


doc 2022-05-18 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 


doc 2022-04-21 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


ARCHIWALNE OFERTY: 


doc 2022-04-22 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

Informacja o wyniku naboru


doc 2022-04-22 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-03-25 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-03-24 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-03-17 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-03-02 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-03-02 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-02-15 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-02-08 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-01-19 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-01-19  - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

Informacja o wyniku naboru 


doc 2022-01-18 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-01-05 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

Informacja o wyniku naboru