doc 2022-01-19 - ULOTKA - Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

doc 2022-01-19 - Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności

doc 2022-01-19 - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 

♦ W przypadku podejrzenia stosowania nielegalnych praktyk dotyczących uboju z konieczności zaobserwowane nieprawidłowości proszę zgłaszać do właściwych dla miejsca zdarzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub anonimowo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  pod linkiem:  https://interwencja.wetgiw.gov.pl

♦ Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dostępny jest pod linkiem:  https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/