Opłaty  skarbowe

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
REGON: 570798137
NIP: 763-18-14-891
 
Stawki opłaty skarbowej zawarte zostały w załączniku do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zmianami)

Opłata ta wynosi:
- od decyzji - 10 zł
- od zaświadczeń - 17 zł
- od legalizacji dokumentu (paszportu) - 26 zł

Wpłaty można dokonać:

1) na rachunek bankowy:   PKO Bank Polski  22 1020 3903 0000 1402 0046 2747
    (w dowodzie wpłaty należy dopisać imię i nazwisko podatnika oraz czego opłata dotyczy)
2) w kasie Urzędu Miasta Czarnków

Kasy znajdują się na parterze Ratusza i czynne są w następujących godzinach:

poniedziałek              8:00-15:00
wtorek-czwartek       8:00-14:30
piątek                       8:00-14:00