Aktualności


doc 2022-05-18 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt 


doc 2022-05-18 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności 


doc 2022-04-21 - Ogłoszenie - wyznaczenia na 2022 r. 


doc 2022-04-12 - Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego 


doc 2022-03-30 - Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

doc 2022-03-30 - нформація для людей, які переїжджають з України з супроводжувальними тваринами (собаки, коти, тхорами)

doc 2022-03-30 - Information for people travelling from Ukraine with companion animals (dogs, cats, ferrets)


doc 2022-01-14 - Poradnik "Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji"


doc 2022-01-03 Aktualna lista wyznaczonych lekarzy weterynarii na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2022 r.


Lekarze weterynarii z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyznaczeni do badania mięsa na obecność włośni:

♦ lek. wet. Robert BalcerakPołajewo ul. Topolowa 3, 696 040 388

♦ lek. wet. Monika BiernackaTrzcianka ul. Malczewskiego 16, 505 133 363


Zgłoszenie padnięcia zwierząt

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11.03.2004r. (t.j. z 2020 r. poz. 1421) - "Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz." 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy "kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie z podaniem wymaganych danych:

  • Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
  • Nr kolczyka
  • Data urodzenia
  • Data padnięcia
  • Przyczyna padnięcia
  • Płeć zwierzęcia
  • Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
  • Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer 501 820 379, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku zgłoszenia padnięcia do powiatowego lekarza weterynarii wynikającego z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Powiatowej Komendy Policji w Czarnkowie. 


Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421):

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia. 

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonuje lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Psy poddane zaszczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 cytowanej ustawy:

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.


UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

doc 2022-01-19 - ULOTKA - Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

doc 2022-01-19 - Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności

doc 2022-01-19 - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 

W przypadku podejrzenia stosowania nielegalnych praktyk dotyczących uboju z konieczności zaobserwowane nieprawidłowości proszę zgłaszać do właściwych dla miejsca zdarzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub anonimowo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  pod linkiem:  https://interwencja.wetgiw.gov.pl

Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dostępny jest pod linkiem:  https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/


HPAI

doc 2022-04-08 Apel do hodowców drobiu

pdf 2022-04-06 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

doc 2021-05-14 - Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z występowaniem HPAI w Europie

doc 2020-11-25 - Zasady ochrony drobiu przed chorobą


ASF 

doc 2021-10-20 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-08-14 - Informacja - EFSA European Food Safety Authority - StopASF

2021-07-07 - Informacja - BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF

doc 2021-05-11 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie w sprawie opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-05-11 - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE-2021605

doc 2021-05-11 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2020-07-28 - LINK - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację

doc 2019-12-05 - Informacja - ASF

doc 2018-08-16 - Ważna informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF)

2018-03-07 - UWAGA ROLNICY - Nowe zasady bioasekuracji - ASF

doc Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń

doc Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców

doc 2020-10-28  - Wniosek o sprzedaż świń ze strefy różowej do rzeźni

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do innej siedziby stada

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na zakup świń


UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY 

doc Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w strefie niebieskiej i różowej 

doc 2020-06-25 - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - informacja dla rolników

doc 2020-06-25 - Wymagania weterynaryjne - Rzeźnie rolnicze - informacja dla rolników

doc Ubój zwierząt na użytek własny - podstawy prawne i wybrane najważniejsze informacje

doc Ubój na użytek własny owiec i kóz, zasady zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM)


PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

doc 2021-10-21 - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-21 - Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

doc 2021-10-20 - Plan zabezpieczenia biologicznego siedziby stada

doc 2021-05-11  - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa


ZIPOD

link do aplikacji https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443

Informujemy, że w związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

Zgłaszający przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod  

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia "lokalizacji". Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.
 
Zachęcamy do korzystania z powyższego narzędzia.


doc 2021-05-24 - Wniosek dla Kół Łowieckich o wpis do rejestru


doc 2021-02-17 - Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną


2020-04-27 - Ogłoszenie - Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kampanii promującej polską żywność - PRODUKT POLSKI


doc 2020-04-20 - Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów


doc 2020-04-03 - Ogłoszenie - WAŻNE! Dla podmiotów MOL, SB, RHD


doc Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


doc Ulotka o zasadach podróżowania ze zwierzętami domowymi za granicę


doc Informacja na temat stosowania antybiotyków u zwierząt


doc Informacja o zasadach wzajemnej zgodności - obszar C


doc Rozporządzenie Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania


doc Informacja na temat wirusa Schmallenberg