WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK WŁASNY

Posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny.

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa bydła do dwunastego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w celu produkcji mięsa na użytek własny.


Zamiar ubicia cielęcia do 12 m-ca życia, owcy i kozy właściciel zwierzęcia musi zgłosić pisemnie powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godzin przed ubojem

na adres: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na wzorze: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia urodzonego w państwach lub ich  regionach o kontrolowanym oraz nieokreślonym ryzyku występowania BSE, owiec lub kóz  w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Zamiar ubicia świni należy zgłosić pisemnie powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godzin przed ubojem

na adres: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na wzorze: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


W celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan. Posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii o jego przeprowadzeniu – nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju.


Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKUJE SIĘ MIĘSO:

  • muszą być zdrowe,
  • muszą zostać poddane ubojowi po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Na posiadaczu zwierzęcia, który dokonał uboju w gospodarstwie ciąży obowiązek zagospodarowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM). 

Zagospodarowanie polega na zgłoszeniu i odbiorze za pokwitowaniem przez zakład utylizacyjny (SRM) jako materiał kategorii 1:

  • bydło do 12 m-ca życia nie zawiera żadnego materiału SRM.
  • materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w odniesieniu do owiec i kóz jest czaszka zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła.

 


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


doc 2020-06-25 - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - informacja dla rolników


doc 2020-06-25 - Wymagania weterynaryjne - Rzeźnie rolnicze - informacja dla rolników