doc 2021-10-20 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-08-14 - Informacja - EFSA European Food Safety Authority - StopASF

2021-07-07 - Informacja - BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF

doc 2021-05-11 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie w sprawie opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-05-11 - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE-2021605

doc 2021-05-11 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2020-07-28 - LINK - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wsparcia na bioasekurację

doc 2019-12-05 - Informacja - ASF

doc 2018-08-16 - Ważna informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF)

2018-03-07 - UWAGA ROLNICY - Nowe zasady bioasekuracji - ASF

doc Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń

doc Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców

doc 2020-10-28  - Wniosek o sprzedaż świń ze strefy różowej do rzeźni

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do innej siedziby stada

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na zakup świń