Zgodnie z art.10 ust.2  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 91, poz.551 ze zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie realizuje swoje zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie następujących środków:

1. Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
2. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt.1, albo ich modernizacja;